ฉลองปีใหม่แล้ว! "คิริบาส-ซามัว" ก้าวสู่ 2019 ประเทศแรกของโลก - นิวซีแลนด์คิวต่อไป

ฉลองปีใหม่แล้ว! "คิริบาส-ซามัว" ก้าวสู่ 2019 ประเทศแรกของโลก - นิวซีแลนด์คิวต่อไป

ประเทศคิริบาส และประเทศซามัว ซึ่งเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ฉลองการเข้าสู่ปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก 2 ประเทศนี้มีเวลาเร็วกว่าทุกประเทศบนโลก โดยเร็วกว่าประเทศไทยถึง 7 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน หลังจากเข้าสู่วินาทีแรกของปีใหม่ ชาวเน็ตทั่วโลกต่างแสดงความยินดีกับ 2 ประเทศนี้ที่เวลาเปลี่ยนเป็นปีใหม่แล้ว

คิริบาสตั้งอยู่บนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีเมืองหลวงชื่อกรุงตาราวา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษากิลเบอร์ตเป็นภาษาราชการ ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีประชากรราว 100,000 คนเท่านั้น และใช้เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ส่วนซามัว มีชื่อเต็มว่า รัฐเอกราชซามัว เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นกัน อดีตเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเยอรมนี แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ตกอยู่ใต้การปกครองของนิวซีแลนด์ ก่อนจะได้รับเอกราชในปี 2505 ปัจจุบันปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ใช้ภาษาซามัวและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีประชากรราว 180,000 คน มีสกุลเงินเป็นของตัวเองคือ ตาลา

ส่วนประเทศที่จะเข้าสู่ปี 2562 เป็นรายต่อไปต่อจาก 2 ประเทศนี้ คือ นิวซีแลนด์ ฟิจิ และตองกา ที่เวลาเร็วกว่าไทยถึง 6 ชั่วโมง