สื่อออนไลน์ไวเกินควบคุม ประชาชนเพิ่มความเสี่ยงจากโฆษณายาและอาหารเสริมเกินจริง !!

สื่อออนไลน์ไวเกินควบคุม  ประชาชนเพิ่มความเสี่ยงจากโฆษณายาและอาหารเสริมเกินจริง !!
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ปี 2561 เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน “การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ตั้งเป้าประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตา

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาโฆษณาเกินจริงของเครื่องสำอางค์ ยา และอาหารเสริม  

ซึ่งจากเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในเชิงตั้งรับ เห็นได้จากตัวอย่าง “คดีเมจิกสกิน”

ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงที่ผ่านมา ทำให้พบว่ากระบวนการทำงานที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทาง แต่เป็นเหมือนการวิ่งตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

743500

โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จะเป็นการร่วมหารือระหว่างภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อย., กสทช., สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอีกหลายหน่วยงาน

เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาโฆษณาเกินจริงของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ในหมู่ประชาชนที่ยังค่อนข้างจำกัด เช่นในปัจจุบัน หน่วยงานที่รับร้องเรียนเรื่องอันตรายจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด (สสจ.)

ซึ่งคือ “กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข” แต่กลับไม่เป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชนมากนัก ทำให้ทุกฝ่ายมาร่วมหารือกันเพื่อหาแนวทางให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึง เกิดการเฝ้าระวังในระดับประชาชน ประชาชนรับรู้ช่องทางการในการร้องเรียน และหน่วยงานต่างๆสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ในที่สุด

อนึ่ง งานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่  11 พ.ศ.2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว รวมถึงกิจกรรม ณ ลานสมัชชา นิทรรศการ และห้องเสวนานโยบายสาธารณะที่น่าสนใจอีกมากมาย

ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samatcha.org หรือ FB : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!