สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนแรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุวันที่ 30 มิ.ย.52 ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30 มิ.ย.52 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตทำงานในปี 2551 ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวในความดูแลกลุ่มใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับในพื้นที่ของอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเคลื่อนที่ ณ อำเภอฝาง โดยในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2552 ให้บริการที่สำนักงานจัดหางานสาขาย่อยอำเภอฝาง และวันที่ 15-19 มิถุนายน 2552 ให้บริการที่ศาลเจ้าฝาง (ข้างเทศบาลตำบลเวียงฝาง) หากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ร้านอาหารนิวช้างเผือกเดิม) ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-3855-6