กทม. พร้อมให้บริการห้องสมุดมิติใหม่แห่งที่ 6 ย่านมีนบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทม. เดินหน้าส่งเสริมการอ่าน เปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สุดทันสมัยแห่งที่ 6 ให้บริการประชาชนย่านมีนบุรี หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวัย พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครเป็น "มหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้ วันนี้(15 พ.ค. 52) เวลา 16.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ มีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถ.รามอินทรา เขตมีนบุรี เปิดให้บริการในวันอังคารเสาร์ เวลา 08.3020.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 09.0017.00 น. วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ โดยทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น "มหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้ จึงจัดสร้างห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและขยายบริการห้องสมุดประชาชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประาชนในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม พร้อมหวังให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นทั้งขุมทรัพย์ทางปัญญาและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 8 แห่ง ในเขตลาดกระบัง บางกะปิ สะพานสูง ทุ่งครุ ดุสิต มีนบุรี บางบอน และบางขุนเทียน โดยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ มีนบุรี เปิดให้บริการเป็นแห่งที่ 6 ส่วนอีก 2 แห่ง (บางบอน และบางขุนเทียน) จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ จัดสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ชั้นที่ 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการยืมคืนหนังสือ แนะนำหนังสือใหม่ ห้องหนังสือเด็ก นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บริการสืบค้นข้อมูล มุมเครื่องดื่ม ชั้นที่ 2 มุมทำการบ้าน หนังสืออ้างอิง คู่มือสอบ บริการหนังสือวิชาการ ความรู้ทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพระราชนิพนธ์ ชั้นที่ 3 วรรณกรรมเยาวชน บริการไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวัย โดยมีรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ครบวงจร และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีสภาพแวดล้อมที่สดชื่น สวยงาม ทั้งนี้ นอกจากการจัดสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านแล้ว กรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการบ้านหนังสือ ซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนขนาดเล็กจัดตั้งตามชุมชนต่างๆ ในเขตกทม. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว โทร. 0 2246 0286 หรือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ มีนบุรี โทร. 0 2540 2578