อุตสาหกรรมเชียงราย ลุยตรวจเข้มโรงงานแปรรูป-สิ่งปฎิกูลอันตราย

อุตสาหกรรมเชียงราย  ลุยตรวจเข้มโรงงานแปรรูป-สิ่งปฎิกูลอันตราย
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกันต์ภิวัฒน์ มากทรัพย์ วิศวกรชำนาญการ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบ ภายใน บริษัท เอส.เอส.เจ. รีไซเคิล จำกัด เลขที่  229   หมู่  9 ตำบลแม่เย็น  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ยื่นขออนุญาตประเภท โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  หรือเรียกว่า โรงงานประเภท  105 และ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือของเสียจากโรงงานผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือเรียกว่า โรงงานประเภท  106

ซึ่งเป็นการคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย น้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้แล้วทุกชนิด พสาสติก เศษโลหะ ภาชนะพลาสติก เศษผ้า กระดาษปนเปื้อนน้ำมัน ไส้กรองน้ำมัน สารหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ ทินเนอร์ที่ใช้แล้ว และเก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าทุกชนิด

โดยมี นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เจ. รีไซเคิล จำกัด นำพาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการดำเนินการตามการขออนุญาต   ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเพียงการรับซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการความร้อนและการกรอง เพื่อนำน้ำมันหล่อลื่นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แต่เป็นการใช้กับเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำมันประเภทนี้เท่านั้น แต่ละเดือนจะทำการรียูสน้ำมันหล่อลื่น ประมาณ 1-2 แสนลิตร

จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการนำขยะพิษมาดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งโรงงานแห่งนี้ถือว่าได้มาตรฐานอย่างมาก และมีกระบวนการที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อม

นางกฤษนันท์ เปิดเผยว่า จากการตรวจในโรงงานแห่งนี้ถือว่าดีอย่างมาก และไม่พบสิ่งผิดปกติ ได้ดำเนินการตามที่ได้ขออนุญาตทุกประการ อย่างไรก็ตามทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียราย ได้มีการขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยตรวจดูในเรื่องขยะพิษด้วยเช่นกัน เพราะพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่ชายแดน ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ด้านนายจิรพัฒน์ กล่าวว่า ทางบริษัทดำเนินการอย่างถูกต้องมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2549 และเน้นหนักไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานจะไม่นำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาดำเนินการโดยเด็ดขาด  ซึ่งประตูโรงงานจะเปิดตลอด จะไม่ปิด ทุกคนที่มีน้ำมันเครื่องก็สามารถนำเข้ามาขายได้ และน้ำของเสียก็จะมีบริษัทที่รับกำจัดในพื้นที่ภาคกลาง มารับไปดำเนินการบำบัดตามขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!