สรรเสริญ โต้ปมยืดอายุเกษียณราชการ ทำสังคมสับสน

สรรเสริญ โต้ปมยืดอายุเกษียณราชการ ทำสังคมสับสน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกรัฐบาลชี้ปมขยายอายุเกษียณราชการ ทำสังคมสับสน ยันยังไม่ชัดเจน ต้องศึกษารออีกหลายขั้นตอน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนขยายกรอบเวลาอายุราชการ ว่า ข่าวสารที่เผยแพร่ไปมีความผิดเพี้ยนจนทำให้สังคมสับสน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เป็นเพียงหนึ่งในแผนปฏิรูประบบข้าราชการเท่านั้น ซึ่งการจะขยายอายุข้าราชการได้นั้นมีขั้นตอนกฎหมายหลายขั้นตอน โดยสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) จะต้องศึกษาข้อกฎหมายโดยเฉพาะสายงานไหนที่ตำแหน่งขาดแคลนและมี ข้าราชการที่สูงอายุสามารถทำได้โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ส่วนทางด้านงบประมาณของคณะกรรมการหนึ่งแสนล้านบาทเป็นเพียงการคิดในภาพรวม ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกว่า 30 กรม ซึ่งบางกรมอาจจะมีการควบรวมเพื่อลดงบประมาณลงในทางปฏิบัติจริงก็ต้องเป็ไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กำชับว่าหากงานในหน่วยงานไหนสามารถทำได้ก็ให้ช่วยกันทำงานไปก่อนเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่มีการวางไว้ ซึ่งได้มอบหมายให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหัวหน้าคณะ ติดตามการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนงาน