แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แพทยสภา แถลงการณ์ห่วงใย และไม่เห็นด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ หลังเหตุทะเลาะวิวาทคนไข้กับหมอในคลินิก

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา แถลงกรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกัน ระหว่างญาติของผู้ป่วยกับแพทย์ โดยมีการใช้วาจาไม่สุภาพและทำร้ายร่างกายในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งนั้น

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งทางวาจา และการใช้กำลังประทุษร้าย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาขอแสดงความเห็นใจและขอให้กำลังใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ที่ยากลำบาก ซึ่งต้องใช้ความพยายามและอาศัยประสบการณ์ในการควบคุมอารมณ์เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พึงปฎิบัติตามจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างเคร่งครัด

สำหรับกรณีที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแพทยสภาด้านการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะได้ดำเนินการต่อไป