กรมการค้าภายในตรวจราคาเนื้อหมูตลาดสด

กรมการค้าภายในตรวจราคาเนื้อหมูตลาดสด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสุกรภายในตลาดสดยิ่งเจริญ พบว่า ราคาเนื้อสุกรได้มีการปรับราคาจำหน่ายอยู่ตามเกณฑ์ ที่ทางกรมการค้ากำหนดโดยราคาเนื้อแดงอยู่ที่ 140 - 145 บาท เนื้อสันกิโลกรัมละ 150 - 155 บาท โดยเนื้อสามชั้น อยู่ที่ 145 บาท

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด พบผู้ประกอบการบางราย ในตลาดวังหิน มีการจำหน่ายเนื้อแดงเกินราคาที่กิโลกรัมละ 155 บาท สูงกว่าราคาควบคุมที่ราคาละ 152 บาท โดยได้มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนซึ่งทางกรมการค้าภายใน จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายทั่วประเทศอย่างเข้มงวดต่อไป