อาคารประกอบพระเมรุมาศ

อาคารประกอบพระเมรุมาศ

อาคารประกอบพระเมรุมาศเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยอาคารประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีอย่างสง่างาม ประกอบด้วย พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม ราชวัตร และพลับพลายก 

พระที่นั่งทรงธรรม : เป็นพระที่นั่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับทรงธรรมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระบรมศพและเป็นที่สำหรับคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนคณะทูตานุทูต เฝ้าละอองธุลีพระบาท

ศาลาลูกขุน : เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะโถงทรงไทยชั้นเดียว ใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้า ฯ รับเสด็จและร่วมพระราชพิธี สำหรับงานพระบรมศพปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีการสร้างศาลาลูกขุน  ๑ จำนวน ๔ หลัง ศาลาลูกขุน ๒ จำนวน ๒ หลัง และศาลาลูกขุน ๓ นอกรั้วราชวัติจำนวน ๕ หลัง ดังภาพ

ทับเกษตร : เป็นอาคารโถง หลังคาจั่ว ประดับตกแต่งลวดลายไทย สร้างอยู่ตรงมุมทั้งสี่ของมณฑลพิธีใช้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพระราชพิธี

ทิม: เป็นที่พักของพระสงฆ์ แพทย์หลวง เจ้าพนักงาน และเป็นที่ประโคมปี่พาทย์ ประกอบพิธีสร้างติดแนวรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียว ด้านหน้าเปิดโล่ง หลังคาแบบปะรำคือหลังคาแบน

ราชวัติ : เป็นแนวรั้งกำหนดขอบเขตปริมณฑลของพระเมุมาศทั้ง ๔ ด้าน สร้างต่อเนื่องไปกับทิมและทับเกษตรตกแต่งด้วยฉัตรและธง

พลับพลายก : เป็นโถงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพขึ้นราชรถ

ทั้งนี้ อาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับองค์พระเมรุมาศ เพื่อเสริมสร้างให้พระเมรุมาศมีความสง่างามตามพระบรมราชอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร