ประกาศปิดถนน 13 เส้นทางวันซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ประกาศปิดถนน 13 เส้นทางวันซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร จะดำเนินการปิดการจราจรในห้วงเวลาซ้อมใหญ่ในวันที่ 7 , 15 และวันที่ 21 ตุลาคม 2560 โดยเจ้าหน้าที่แจ้งปิดการจราจร 13 เส้นทางดังนี้

1.ถนนเจริญกรุง 2.ถนนสุรวงศ์ 3.ถนนพระราม 6 4.ถนนพิษณุโลก 5.ถนนราชดำเนินกลาง 6.ถนนเพลินจิต 7.ถนนสาธรใต้ 8.ถนนสาธรเหนือ 9.ถนนพระราม 4 10.ถนนสุขุมวิท 11.ถนนวิทยุ 12.ถนนราชดำเนินใน และ 13.ถนนสนามไชย