การปิดการจารจรทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งเเต่วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560

การปิดการจารจรทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งเเต่วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560

การปิดการจารจรทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ ตั้งเเต่วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560