การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สำหรับประชาชน

การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สำหรับประชาชน

การเดินทางแบ่งตามภูมิภาค

การเดินทางด้วยรถเมล์ประจำ

จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล

(แนะนำควรเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาในพื้นที่รอบสนามหลวง
ให้ท่านเดินทางไปยังจุดจอดรถที่กำหนดไว้เเล้วต่อรถตามระบบที่ทางรัฐบาลอำนวยความสะดวกไว้)

การเดินทางทางน้ำ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ