ลองหันมามองกันสักนิด ก่อนก้าวไกล ไปสังคมยุค 4.0 ?

ลองหันมามองกันสักนิด ก่อนก้าวไกล ไปสังคมยุค 4.0 ?

ลองหันมามองกันสักนิด ก่อนก้าวไกล ไปสังคมยุค 4.0 ?

เป็นเป้าหมาย เป็นทิศทาง ที่ประเทศไทยกำลังจะเดินไปสู่ยุค 4.0 ยุคที่เศรษฐกิจและสังคมจะถูกขับเคลื่อนโดยมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาในชีวิต ในวิถีการผลิตมากขึ้น โรงงานจะใช้เครื่องจักร ใช้หุ่นยนต์กลไกเข้ามาทำหน้าที่แทน แรงงานมนุษย์มากขึ้นๆ สิ่งเหล่านี้เป็น ความคาดหวัง ที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายจะเดินไป โดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประกาศเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทิศทางดังกล่าวชัดเจน

การเดินหน้าเพื่อสูงสังคมอุดมเทคโนโลยี หรือ ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ภาครัฐได้วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย มอบหมายให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ อย่างเช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่พร้อมสนับสนุนมาตรการในทุกๆด้าน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง ฯเป็นต้น

ferw

ซึ่ง การวางเป้าหมายการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ยุคของเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง นั้น ถือว่า เป็นไปตามทิศทางของกระแสโลกทุนนิยม ที่มีการพัฒนามาตามลำดับ จากยุคเศรษฐกิจที่ต้องใช้แรงงานหนัก จำนวนมาก เพื่อเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตจำนวนมากๆ มาสู่ การแบ่งงานกันทำตามความถนัดเฉพาะด้าน

ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาทดแทนแรงงานจำนวนมาก มาสูงยุค ของคอมพิวเตอร์ยุคสมองกลอิเล็คทรอนิกส์ ยุคโลกดิจิทัล การเชื่อมโยงโลกด้วยเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้โลกไร้พรมแดน การเชื่อมต่อสัมพันธ์ของผู้คนบนโลกเสมือนจริง ผ่านสังคมออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย

ทำให้โลกก้าวหน้า ไปอีกขั้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือให้ก้าวหน้าไปอีก ระบบอีเล็คทรอนิกส์ ที่สลับซับซ้อน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบที่ช่วยลดภาระให้กับมนุษย์ในหลายๆด้าน

ไม่เฉพาะแต่ภาคอุตสาหกรรม แม้แต่ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตพื้นฐาน ปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบเข้ามาช่วยเหลือ ที่เรียกกันว่า สมาร์ทฟาร์ม ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถเพาะปลูกการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วย เกษตรกรสามารถควบคุมการผลิต

wwq

การให้ปุ๋ยให้น้ำในฟาร์มเกษตร ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับพืชที่เพาะปลูก ป้องกันศัตรูพืช ลดการใช้สารพิษลงไปได้ และที่สำคัญสามารถควบคุมการทำงานการดูแลฟาร์ม จากที่ใดก็ได้ ผ่านแอพพลิเคชั่น ผ่านการสั่งการจากสมาร์ทโฟนท์

สิ่งต่างๆเหล่านี้ ว่ากันว่า ต่อไปจะมีหุ่นยนต์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์โดยตรง กันเลยทีเดียว ซึ่ง สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลดีผลเสียต่อสังคมหรือไม่อย่างไร.....ยังเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและถกเถียง จับตากันในระยะยาว

ทิศทางเหล่านี้เป็นกระแสการพัฒนาของโลกทุนนิยมสมัยใหม่ ที่พัดพาประเทศไทยให้ก้าวเดินไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้น การจะปฏิเสธคงเป็นไปได้ยากเช่นกัน ขึ้นอยู่กับเราว่า จะเรียนรู้ ปรับตัวรับมือกับมันอย่างไร...?

แต่วันนี้ มีปรากฏการณ์หลายอย่างในสังคมไทย ที่น่าเป็นห่วง (จริงๆอาจจะทั่วโลกด้วยเช่นกัน) น่าตั้งคำถาม และน่าจะให้ความสำคัญ น่าจะเร่งหาทางออก ไปด้วยเช่นกัน นั้นก็คือ ปรากฏการณ์ทางสังคม ความเสื่อมทรามของคนในสังคมในระดับที่น่าตกใจมากขึ้น

dew

ทุกวันนี้ เราเห็นข่าวของ การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ต่อสตรี ด้วยความโหดร้ายผิดมนุษย์มากขึ้น การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก จากคนใกล้ชิด มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ข่าวปู่ข่มขืนหลาน พ่อแท้ๆข่มขืนลูกสาว ลุงแท้ๆข่มขืนหลาน แม่แท้ๆร่วมกันกับสามีใหม่ลงมือทารุณและลงมือฆ่าลูกแท้ๆของตัวเอง

หรือแม้แต่สามีกระทำต่อภรรยา ใช้ความรุนแรงอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อน หรือแม้กระทั้งพฤติกรรมของเด็กต่อเด็กด้วยกันเอง เราเห็นภาพของเด็กผู้หญิงใช้กำลังคนที่มากกว่า รุมทำร้ายเด็กผู้หญิงอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น เราเห็นการใช้ความรุนแรงเข่นฆ่าล้างครอบครัว ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วย ฯลฯ

คำถามก็คือ เรา มองปรากฏการณ์ความเสื่อมทรามของผู้คนที่เกิดขึ้นอย่างไร....แล้ว ให้ความสำคัญกับมันอย่างไร...? เราจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร ? ทุกวันนี้ เราไม่เห็นการออกมาพูด การออกมาให้ความสำคัญในเชิงจะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในเชิงระบบ ว่า เราจะแก้ปัญหาความเสื่อมทรามเหล่านี้อย่างไร จะมีมาตรการกระตุ้น ส่งเสริม อย่างเป็นระบบ และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร ?จากหน่วยงานไหน..?

วันนี้ เรากำลังจะเดินหน้าไปสู่สังคมยุคอุดมเทคโนโลยี ยุค 4.0 ด้วยสภาพของคุณภาพของคนในสังคมแบบไหน ? หันกลับมามองสิ่งเหล่านี้ก่อนได้ไหม ทบทวนกันก่อนดีไหม...หรือ จะปล่อยให้มันผ่านๆไป ...?