DSI สั่งด่วน! ให้ “ธัมมชโย” พร้อมพระธรรมกาย รวม 14 รูป รายงานตัว 6 โมงเย็นนี้

DSI สั่งด่วน! ให้ “ธัมมชโย” พร้อมพระธรรมกาย รวม 14 รูป รายงานตัว 6 โมงเย็นนี้

DSI สั่งด่วน! ให้ “ธัมมชโย” พร้อมพระธรรมกาย รวม 14 รูป รายงานตัว 6 โมงเย็นนี้ เกี่ยวกับ dsi

Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 19 ก.พ. 60 – กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกคำสั่งให้ “พระธัมมชโย” อดีตเจ้าอาวาสพระธรรมกาย พร้อมพระในวัดพระธรรมกายรวม 14 รูป รายงานตัวต่อดีเอสไอภายในเวลา 18.00 น. วันนี้ (19 ก.พ.)
ทั้งนี้ ตามอำนาจคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2560 ข้อ 3(2)(3) และ (8) และข้อ 4 จึงมีคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัวกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 เลขที่ 61 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 19 ก.พ. 2560 เวลา 18.00 น. ดังนี้
1.พระธัมมชโย หรือ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย)
2.พระทัตตชีโว หรือ เผด็จ ทตตชีโว
3.พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
4.พระปลัดสุธรรม สุธัมโม หรือ พระวิเทศ ภาวนาจารย์
5.พระครูถวัลศักดิ์ ยติสโก
6.พระครูใบฎีกา อำนวยศักดิ์ มุนิสโก
7.พระครูสังฆรักษ์ อนุรักษ์ โสตถิโก หรือ พระครูแอ
8.พระสนิทวงศ์ วุฑธวโส
9.พระมหานพพร ปุญญชโย
10.พระภาสุระ ทนตมโน (ใจวงศ์)
11.พระนพดล สิริวโส
12.พระมหาบุญชัย จารุทัตโต
13.พระครูสุวิทย์ สุวิชชาโภ
14.พระแสนพล เทพเทพา หรือ สืบเอก แสนพล เทพเทพา

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด