ทอท. ขอเวลา 600 วัน ปรับปรุงห้องน้ำสนามบินดอนเมือง

ทอท. ขอเวลา 600 วัน ปรับปรุงห้องน้ำสนามบินดอนเมือง
PPTV

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กโพสต์ร้องเรียนเกี่ยวกับความสะอาดของห้องน้ำที่ท่าอากาศยานดอนเมือง จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปล่อยให้สภาพห้องน้ำของสนามบินมีสภาพสกปรกไม่น่าใช้ ทั้งที่ท่าอากาศยานคือประตูด่านแรกของประเทศ ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว

เฟซบุ๊ก ทอท. ระบุข้อความว่า ตามที่มีสมาชิก Facebook ใช้นามว่า Liu Guo Ming ลงรูปภาพและข้อความร้องเรียนเรื่องความสะอาดและระบบชำระล้างของโถปัสสาวะห้องสุขาชายบริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง นั้น ทางท่าอากาศยานดอนเมืองรู้สึกเสียใจและขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จากการตรวจสอบทราบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพห้องสุขาชายที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจริง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก กอปรกับระบบชำระล้างอัตโนมัติของโถปัสสาวะทำงานไม่สัมพันธ์กับจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมาก หลังจากได้รับการร้องเรียนได้กำชับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดอย่างเร่งด่วน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น

ระยะยาว ได้มีโครงการปรับปรุงห้องสุขาอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ใหม่ทั้งหมดจำนวน 56 จุด ขณะนี้โครงการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและอยู่ในขั้นตอนพัสดุ คาดว่าจะเริ่มปรับปรุงได้ในเดือนมีนาคม 2560 ระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา 600 วัน มูลค่าโครงการประมาณ 90 ล้านบาท