ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เร่งปฏิรูปตำรวจ โดยเร็วเถิดครับ

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เร่งปฏิรูปตำรวจ โดยเร็วเถิดครับ

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เร่งปฏิรูปตำรวจ โดยเร็วเถิดครับ เกี่ยวกับ ตำรวจไทย

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาไม่ขาดสายกับผลงานของ ตำรวจไทย ซึ่งสะท้อนว่าองค์กรนี้จำเป็นและต้องเร่งปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะเป็นองค์กรสำคัญที่ใกล้ชิดประชาชน มากที่สุดองค์กรหนึ่ง การปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่หากไม่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดหลัก ผู้ผดุงความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาแล้ว จะทำให้ประชาชนและสังคมเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า

การจะยกเหตุผลมาอ้างว่า เป็นปัญหาเฉพาะบุคคล นั้นไม่อาจยกขึ้นมาได้สมเหตุสมผลนัก เราลองไล่ดูเหตุการณ์ใหญ่ๆ ในช่วงนี้มาตั้งแต่ บัญชีรายชื่อส่วยอาบอบนวดชื่อดัง การพัวพันกับคดีหญิงไก่ มาล่าสุดเรื่องข่าวดังเรื่องร้านคาราโอเกะ พัทยาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้

เรื่องฉาวเหล่านี้เป็นประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งสิ้น การเปิดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจมากเกินไปโดยไม่แยกอำนาจเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล ค้านอำนาจและตรวจสอบกันได้นั้น ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา ปัจจุบันการที่ตำรวจ มีอำนาจทั้งการจับกุมและสืบสวนสอบสวน พิสูจน์หลักฐานได้เอง เรียกว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในขั้นต้นอยู่ที่คนๆเดียว ทำให้เกิดจุดอ่อน ทำให้เกิดการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตได้ง่าย

การผูกขาดอำนาจไว้ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่นำไปแสวงหาประโยชน์ แก่ตัวเองและพวกพ้องได้ง่าย ในปัจจุบันชาวบ้านชาวเมือง ต่างรับรู้กันไปทั่วว่า มีการใช้อำนาจในหน้าที่การงานไปแสวงหาประโยชน์เกิดขบวนการที่ชาวบ้านเรียกว่า การเรียกเก็บส่วย ซึ่งเป็นปัญหาคอรัปชั่นที่ส่งผลต่อปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย

ปัญหาส่วย ซึ่งโดยปรกติแล้ว จะเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจสีเทาทั้งหลาย เพราะการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเหล่าเอกชน หรือภาคธุรกิจด้วยส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดระบบ หรือช่องทางการทำมาหากินของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต ทั้งนี้ทั้งนั้น หากผู้ประกอบการดำเนินการใดๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของก็ต้องไปขอจดทะเบียนประกอบการให้ถูกต้อง จะขายสุรายาเมาก็ไปขออนุญาตจากหน่วยงานให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการทั้งหลายอยู่ในระบบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบ ตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมไม่เปิดโอกาสเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาหาประโยชน์ในทางที่ผิดได้ และหากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเกินหน้าที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ ก็สามารถฟ้องร้องคดีได้

การที่สังคมไทยมีการพัฒนามาไกลเครื่องมือสื่อสารมีการใช้กันอย่างแพร่หลายกว้างขวาง ทำให้เป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองได้ดีต่อการที่เจ้าหน้าที่จะมาใช้อำนาจหน้าที่เกิดเลยได้ระดับหนึ่ง แต่ ในแง่ของภาพรวมแล้ว การยกเครื่ององค์กร ปฏิรูปองค์กร แยกอำนาจการจับกุม การรักษากฎหมาย การป้องกันภัย ออกมาจากการสืบสวน สอบสวน พิสูจน์หลักฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล เป็นสิ่งที่เป็นทางออก มีการเรียกร้อง และศึกษา มานาน

และในเมื่อทางองค์กร สำนักงานตำรวจเองก็ยอมรับว่ามีการดำเนินการในเรื่องการปฏิรูปองค์กรอยู่ในขณะนี้ ก็อยากจะเรียกร้องให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีไม่ทำให้เกิดปัญหา จากการใช้อำนาจจนเกิดปัญหาเหมือนในปัจจุบัน และจะเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงประการหนึ่งทีเดียว

โดย เปลวไฟน้อย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด