ปภ.ขอเกษตรเลื่อนทำนาปีจนฝนตกตามปกติ

ปภ.ขอเกษตรเลื่อนทำนาปีจนฝนตกตามปกติ

ปภ.ขอเกษตรเลื่อนทำนาปีจนฝนตกตามปกติ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปภ. รายงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง 36 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง ขอชาวนาเลื่อนการทำนาปีจนกว่าจะมีฝนตกตามปกติ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแล้ว หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกกระจาย แต่ส่วนใหญ่ฝนไม่ได้ตกในพื้นที่เหนือเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้ ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำรวมคิดเป็นร้อยละ 17 - 18 ของความจุอ่างฯ ส่งผลให้ หลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์ภัยแล้ง โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 36 จังหวัด 226 อำเภอ 1,167 ตำบล 9,394 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของจำนวนหมู่บ้าน ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จัดวงรอบในการนำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปเติมยังจุดจ่ายน้ำกลางให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยทหารแจกจ่ายน้ำแก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เข้าพื้นที่การเกษตร 46,492,629 ลูกบาศก์เมตร สูบน้ำดิบเข้าระบบการผลิตน้ำประปา 6,511,992,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 260,862,284 ลิตร ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายกว่า 1,104,000 ลิตร 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า มีแนวโน้มเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559 จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด สำรองน้ำฝนและกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค ส่วนเกษตรกรให้วางแผนการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงเลื่อนการทำนาปีออกไปจนกว่าจะมีฝนตกตามฤดูกาลปกติ เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook