กระทรวงแรงงานจัดสัมมนา HR Day

กระทรวงแรงงานจัดสัมมนา HR Day

กระทรวงแรงงานจัดสัมมนา HR Day
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนา HR Day เน้นย้ำ การบริหารทรัพยากรบุคคลช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าว เปิดงานวันนักบริหารงานบุคคล ประจำปี 2558 (HR Day 2015) ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน หน่วยงานใดก็ตามที่ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT : พีแมท) ได้สะท้อนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่ชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเพื่อดึงศักยภาพ "แรงงาน" หรือ "คน" ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยส่งเสริมขีดความสามารถภาคธุรกิจในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ให้เพิ่มขึ้น โดยมี PMAT ช่วยทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สาระความรู้ให้กับนักทรัพยากรบุคคลจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ สิริจันทานนท์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนา ครั้งนี้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเน้นย้ำให้นักทรัพยากรมนุษย์จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และพิจารณาว่าจะบริหารพนักงานในองค์การอย่างไร


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook