คนแห่จับจ่ายตลาดนัดหน้าอำเภอตะกั่วป่า

คนแห่จับจ่ายตลาดนัดหน้าอำเภอตะกั่วป่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประชาชนแห่จับจ่ายใช้สอยสินค้าจากสวน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ”ตลาดนัดหน้าอำเภอตะกั่วป่า”

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า ร่วมเปิด ”ตลาดนัดหน้าอำเภอตะกั่วป่า” ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นายมานิต เพียรทอง กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร กลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOPได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร กลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง รวมถึงยังเป็นการทำให้ประชาชนอำเภอตะกั่วป่าและใกล้เคียงได้ซื้อสินค้าราคาถูก สด สะอาด ปลอดภัย และสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนแล้วนั่น ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพ และเกษตรในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า ซึ่ง “ตลาดนัดหน้าอำเภอตะกั่วป่า” ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เป็นตลาดนัดที่จัดขึ้นทุกวันพฤหัสสบดี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. โดยมีการจำหน่ายสินค้าจากทุกตำบลในอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 70 ร้าน ซึ่งเป็นอาหารสด 27 ร้าน อาหารแปรรูป 29 ร้าน เครื่องดื่ม 4 ร้าน ผ้า/ของใช้/ของที่ระลึก 4 ร้าน และ สมุนไพร 6 ร้าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า คอยสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความความมั่นใจให้ผู้บริโภคอีกด้วย