เสรีระบุอยากเห็นปชช.ร่วมปฏิรูปประเทศ

เสรีระบุอยากเห็นปชช.ร่วมปฏิรูปประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'เสรี' เผย ภาพรวม สปท. ค่อนข้างดี ระบุ อยากเห็น ปชช. มีส่วนในการปฏิรูปประเทศ

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปิดเผยกับ สำนักข่าว INN ว่า แนวทางร่างข้อบังคับของ สปท. นั้น จะมีการเปรียบเทียบกับของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เดิม ส่วนหนึ่ง แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงาน โดยกรอบเวลาที่วางไว้จะมีการยกร่างข้อบังคับให้เสร็จภายใน 15 วัน โดยในวันนี้จะมีการนำแนวทางข้อบังคับที่จัดทำยกร่างไว้ในเบื้องต้น ให้กรรมาธิการได้พิจารณาก่อนจะมีการเริ่มประชุมอีกครั้งในที่ 22 ต.ค.

ทั้งนี้ จากภาพรวมในการประชุมที่ผ่านมา ถือว่าค่อนข้างดี เนื่องจากสมาชิกได้มีการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งทำให้ความคิดเห็นสามารถตกผลึกได้ง่าย และส่วนตัวเห็นว่า อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศร่วมกัน โดยให้มีแนวทางการปฏิรูปในกลไกการบริหารประเทศทั้งระบบ ในส่วนงานราชการทุกส่วน ทุกหน่วย หากสามารถทำให้การขับเคลื่อนประเทศได้ทั้งหมด คาดว่าจะเป็นทิศทางที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแน่นอน