รมว.พม.ลงพื้นที่แก้ปัญหาเคหะนวนครปทุมฯ

รมว.พม.ลงพื้นที่แก้ปัญหาเคหะนวนครปทุมฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รมว.พม. ลงพื้นที่จับเข่าคุยชาวเคหะชุมชนนวนคร จังหวัดปทุมธานี เร่งแก้ปัญหาร่วมกัน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนนวนคร ภายหลังจากมีกลุ่มผู้อยู่อาศัยร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องของค่าเช่า ที่มีการขึ้นแบบขั้นบันได ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าแล้ว พบว่า ขณะนี้มีอัตราที่มากกว่าแฟลตการเคหะฯ ดินแดง ถึง 5 เท่า และการดำเนินการฟื้นฟูอาคารที่อยู่อาศัยของเคหะชุมชนนวนคร โดยการใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท นำไปซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของอาคาร ผลปรากฏว่า ไม่ตรงกับความต้องการและไม่สามารถแก้ปัญหาตรงกับที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยกำลังประสบอยู่ 

สำหรับโครงการเคหะชุมชนนวนคร เป็นที่อยู่อาศัยลักษณะอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวน 756 หน่วย ซึ่งการเคหะแห่งชาติ จัดเป็นอาคารเช่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ในอัตราค่าเช่า ราคาตั้งแต่ 1,145 – 2,510 บาท และปัจจุบันมีห้องว่าง 32 หน่วย ตนได้รับฟังข้อเสนอของประชาชน และได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป