จรัญชี้หลักความชอบด้วยกม.จุดเริ่มหลักนิติธรรม

จรัญชี้หลักความชอบด้วยกม.จุดเริ่มหลักนิติธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'จรัญ' ชี้ หลักความชอบด้วยกฎหมาย เป็นเพียงบทเริ่มต้นของหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักนิติธรรมกับการใช้กฎหมาย ว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นเพียงบทเริ่มต้นของหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ ซึ่งทั้งสองหลักนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งหลักนิติธรรมต้องปราศจากความลำเอียงและอคติ ทั้งนี้ มองว่ามองกฎหมายไทยยังเขียนไม่ดีเมื่อเทียบกับกฎหมายสากล เพราะเขียนไม่ชัดเจนว่าอะไรคือเงื่อนไข ขั้นตอน ไม่เขียนแยกเป็นสัดส่วน ซึ่งถ้าจัดการทำให้ถูกต้องได้นั้น จะทำให้กฎหมายไทยมีประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้กล่าวถึงกรณีการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าตนพอใจในเรื่องของเพศที่ 3 ซึ่งไม่ได้เป็นการส่งเสริม แต่เป็นการจัดจุดยืนให้คนกลุ่มน้อยอยู่ในสังคมได้อย่างสันติ