กมธ.ต่างประเทศนำเสวนาประชาคมอาเซียน

กมธ.ต่างประเทศนำเสวนาประชาคมอาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กมธ.ต่างประเทศ นำจัดเสวนาประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนของรัฐสภา สู่ความร่วมมือในภูมิภาค พร้อมสร้างเวทีระดมความเห็นทางวิชาการ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ จัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ซี อาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) ร่วมกันจัดงานเสวนาประชาคมอาเซียน เรื่องการขับเคลื่อนของรัฐสภาสู่ความร่วมมือในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 24 - 26 ส.ค.นี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเตรียมการรองรับผลกระทบและแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน และระหว่างประเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภาในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีสำหรับการระดมความคิดเห็นทางวิชาการ และแสวงหาแนวทางในการกำหนดเป็นนโยบายบริหารองค์กรของรัฐสภาด้านประชาคมอาเซียน