ปีติพงศ์ย้ำต้องเร่งแก้ปัญหาเรือประมงผิดกม.

ปีติพงศ์ย้ำต้องเร่งแก้ปัญหาเรือประมงผิดกม.

ปีติพงศ์ย้ำต้องเร่งแก้ปัญหาเรือประมงผิดกม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ปีติงพงศ์' ย้ำ ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ถ้าไม่เร่งแก้ไข อาจไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้ ส่งผลกระทบระยะยาว

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างการลงนาม MOU ใช้ระบบ Fishing Info ว่า ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ถ้าไม่เร่งแก้ไข ดำเนินการ อาจไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้ ซึ่งท้ายที่สุด จะส่งผลต่อชาวประมง และผู้ประกอบการ รวมทั้งเศรฐกิจของประเทศด้วย ดังนั้น การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง Fishing info เพื่อเป็นเครื่องมือกลางระหว่าง 7 หน่วยงาน คือ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะสามารถช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ด้วยการทำงานในระบบเดียว ให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ในการตรวจสอบการทำประมงที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ