ศาลพิพากษา ม.จ.จุลเจิม ยุคล ล้มละลาย

ศาลพิพากษา ม.จ.จุลเจิม ยุคล ล้มละลาย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก Chulcherm Yugala)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (11 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และพิพากษาให้ล้มละลายของลูกหนี้ คือ พ.ท.ม.จ.จุลเจิม ยุคล โดยระบุว่า

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 2319/2546 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล ลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 แล้ว นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและพิพากษาให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล ลูกหนี้ที่ 1 เลขประจำตัวประชาชน 3-1009-01480-08-1 เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2490 อาชีพ ข้าราชการบำนาญ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 4/10 หมู่ที่ 12 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558

เพราะฉะนั้น ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่ลูกหนี้ที่ 1 ได้กระทำขึ้นในระหว่าง วันที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ จนถึงวันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ที่ 1 ล้มละลาย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนน/แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้ มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายกำหนดเวลาให้อีกไม่เกิน 2 เดือน และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ซึ่งสามารถ ตรวจรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/D/078/268.PDF

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!