คสช.ลดภาษี เหลือ 6.3% เริ่ม 1ต.ค.57 เพิ่ม 9% ปี 58

คสช.ลดภาษี เหลือ 6.3% เริ่ม 1ต.ค.57 เพิ่ม 9% ปี 58
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (17 ก.ค.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกประกาศฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่คสช.พิจารณาเห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

1 .ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549)พ.ศ. 2555

2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

-ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

-ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ประกาศคสช.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฏีกาที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30 )พ.ศ.2534

ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

ข้อ 5 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!