ม.ศรีปทุมยื่นมือช่วย น้องโอ๋ หาที่ฝึกงานให้ใหม่

หลังตกเป็นคดีความถูกลวนลาม เผยมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความช่วยทางกฎหมาย แต่ไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องคดี จากกรณี น.ส.เพชรคัมภรณ์ งามช่อชัยพฤกษ์ หรือน้องโอ๋ นักศึกษาฝึกงานของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งฝึกงานที่หนังสือพิมพ์มายาแชนแนล ได้แจ้งความดำเนินคดี นายเกรียงศักดิ์ สกุลชัย หรือ ต้อย แอ็คเน่อร์ เจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว ว่ากระทำการลวนลามนั้น ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 น.ส.เพชรคัมภรณ์ ได้ยื่นขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อขอฝึกปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ มศป.(คนท.)0103/00772 กระทั่งวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ก็ได้รับเอกสารตอบจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ว่า ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ฝึกงานเต็มอัตราที่รับได้ หลังจากนั้น วันที่ 29 ธันวาคม 2551 นักศึกษาได้ยื่นขอให้คณะออกหนังสือให้เพื่อไปฝึกงานที่หนังสือพิมพ์มายาแชนแนล ซึ่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ได้ออกหนังสือถึงบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มายาแชนแนล ในวันดังกล่าว จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2552 คณะได้รับหนังสือตอบรับการให้ฝึกปฏิบัติงานของ น.ส.เพชรคัมภรณ์ จากนายอัษฎา อภิวงศ์งาม บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์มายาแชนแนล และทางคณะได้ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 กระทั่งวันที่ 16 มกราคม 2552 น.ส.เพชรคัมภรณ์ ได้ให้เพื่อนนักศึกษาโทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์หัวหน้าวิชาฝึกปฏิบัติงานว่า จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน ซึ่งอาจารย์ให้ น.ส.เพชรคัมภรณ์ ติดต่อกลับมาหาด้วยตนเอง เพื่อสอบถามปัญหาหรือเหตุผลที่ขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน หลังจากนั้น น.ส.เพชรคัมภรณ์ได้ติดต่อขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 18 มกราคม 2552 โดยได้เล่าเรื่องราวถึงความจำเป็นต่างๆ ให้ทราบ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะนำให้นักศึกษาทำเรื่องเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานในเช้าวันที่ 19 มกราคม 2552 ผศ.ดร.กาญจนา ระบุว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นวันที่ 20 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัย โดยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จึงทำหนังสือถึงหนังสือพิมพ์มายาแชนแนล ขอรับนักศึกษาฝึกงานกลับ เพราะการดำเนินคดีอาจส่งผลต่อการฝึกงานได้ ขณะเดียวกันช่วงนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 และการฝึกงานเพิ่มเริ่มต้นเช่นกัน ดังนั้น การหาสถานประกอบการที่ให้นักศึกษาไปฝึกงานยังมีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการ ซึ่งคณบดีได้ทำหนังสือขอให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ สถานประกอบการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 และได้รับคำตอบให้ไปฝึกงานใหม่ได้ในวันที่ 26 มกราคม 2552 ดังนั้น จึงขอสรุปว่า การดำเนินคดีระหว่าง น.ส.เพชรคัมภรณ์ งามช่อชัยพฤกษ์ กับนายเกรียงศักดิ์ สกุลชัย นั้น คณะนิเทศศาสตร์ไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมาย และคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมจะให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านกฎหมาย หาก น.ส.เพชรคัมภรณ์ ต้องการ

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด