ชาวนาโคราชทิ้งนาข้าวปลูกพืชใช้น้ำน้อยหาราย

ชาวนาโคราชทิ้งนาข้าวปลูกพืชใช้น้ำน้อยหาราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


โคราช ชาวนา อ.พิมายทิ้งนาข้าวมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อหารายได้เสริม แต่กลับต้องประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก

ภายหลังจากในพื้นที่ จังหวัดนคราชสีมา ได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่เคยทำการเพาะปลูกข้าวต้องหันมาทำการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลไม้เลื้อย เพื่อหารายได้เสริม เช่นเดียวกันกับ นางสำเนียง บุญโสม ชาวบ้านตลาดเจียบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ใช้พื้นที่ปลูกข้าวเดิมปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ปลูกบวบเช่นกัน เนื่องจากประสบปัญหาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และไม่มีแหล่งน้ำในการดูแล

ขณะที่ เขื่อนระบายน้ำพิมาย เจ้าหน้าที่ยังคงเปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 30 เซนติเมตร เพื่อทำการจัดส่งน้ำออกไปช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องทางการเกษตรใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยว