ปภ.สรุปภัยแล้วประกาศแล้ว42จว.298อำเภอ

ปภ.สรุปภัยแล้วประกาศแล้ว42จว.298อำเภอ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 42 จังหวัด 298 อำเภอ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 42 จังหวัด รวม 298 อำเภอ 1,837 ตำบล 17,562 หมู่บ้าน พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จัดโซนนิ่งพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ วางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24ชั่วโมง