บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ตำแหน่ง วิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 10 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.วิศวกร 4 จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

3.นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีทาง สารสนเทศทางธุรกิจ/สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี
เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
เกรดเฉลี่สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง www.cattelecom.com

เว็บไซต์สมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม