7วันอันตรายเมืองช้างตายรวม4ราย

7วันอันตรายเมืองช้างตายรวม4ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ครบ 7 วันอันตรายเมืองช้าง เกิดอุบัติเหตุ 40 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 คน ขณะที่รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 40 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 คน เป็นชาย 4 คน ในเขตอำเภอเมือง 3 คน อ.กาบเชิง 1 คน มีผู้บาดเจ็บ 49 คน พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ประเภทถนนเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนสายรอง สาย อบต.หรือหมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง ถนนในเมือง ถนนกรมทางหลวงชนบท พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถมอเตอร์ไซค์รองลงมาเป็นรถปิกอัพ อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อ.เมืองสุรินทร์ กาบเชิง สังขะ สนม ศีขรภูมิ ท่าตูม รัตนบุรี บัวเชด และ อ.โนนนารายณ์ ช่วงอายุผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด 20 - 24 ปี รองลงมา คือ อายุ 15 - 19 ปี อาชีพถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ อาชีพรับจ้าง รองลงมา อาชีพนักเรียน หรือ นักศึกษา