ผู้ว่าเชียงใหม่นำปชช.ดำหัวขอพระเถระผู้ใหญ่

ผู้ว่าเชียงใหม่นำปชช.ดำหัวขอพระเถระผู้ใหญ่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


บรรยากาศรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ในเชียงใหม่คึกคัก พ่อเมืองตระเวนขอพรพระเถระ ชาวบ้านทำอาหารมงคลกิน

บรรยากาศในแต่ละอำเภอ มีประชาชนเดินทางไปรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ตามประเพณีปฏิบัติของล้านนาคึกคัก หลังสงกรานต์และวันนี้เป็นวันปากปี หรือปีศักราชใหม่ของไทย ทำให้ปริมาณรถตามเส้นทางไปอำเภอต่างๆ หนาแน่นเช่นเดียวกับธรรมเนียมปฏิบัติ ประชาชนจะจับจ่ายซื้อของทำอาหารเมนูคาวหวานรับประทานกันในครอบครัวหมู่ญาติมิตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น แกงขนุน ที่เชื่อว่าจะเกื้อหนุนนำในสิ่งดีๆ ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมี ลาบ ขนมจีนหรือขนมเส้น เป็นต้น ขณะที่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ไปดำหัวขอพระเถระผู้ใหญ่ของเมือง และช่วงค่ำวันนี้ จะมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เจ้านายฝ่ายเหนือ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่เป็นกิจกรรมสำคัญในช่วงสงกรานต์ของเชียงใหม่ ด้วย