คืบเพลิงไหม้บึงสีไฟพิจิตรก่อมลพิษ

คืบเพลิงไหม้บึงสีไฟพิจิตรก่อมลพิษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ป่าวัชพืช บึงสีไฟ จ.พิจิตร วันที่ 5 ส่งผลเป็นมลพิษทางอากาศ ขณะ ปภ.เขต 8 เข้าบรรเทา แต่ยังลำบาก

ความคืบหน้าจากกรณีที่เกิดเพลิงไหม้วัชพืช ที่อยู่กลางบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่เป็นบึงน้ำใหญ่กลางเทศบาลเมืองพิจิตรมีพื้นที่กว่า 5,300 ไร่ แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง จึงทำให้น้ำบริเวณกลางบึงสีไฟแห้งขอด เห็นเป็นเนินดิน ที่มีวัชพืชยืนต้นแห้งตายบนเนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ และได้เกิดไฟลุกไหม้มานานติดต่อกัน 5 วัน 5 คืนแล้วควันไฟได้พวยพุ่งก่อเป็นมลพิษทางอากาศปกคลุมไปทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ที่เป็นชุมชนหนาแน่น ประชาชนต่างเดือดร้อน หายใจไม่ออก และแสบตา เนื่องจากควันไฟดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ปกคลุมไปในพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร รวมถึง เขตโรงพยาบาลพิจิตรด้วย

ล่าสุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 จ.กำแพงเพชร ได้นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลที่มีสายยาวสามารถฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงปฏิบัติงานได้ใกลถึง 2 กิโลเมตร โดยจะลากสายเพื่อให้เข้าไปถึงจุดต้นเพลิง กลางบึงสีไฟ แต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น กลับไม่บูรณาการการทำงานในการดับไฟครั้งนี้ จึงคาดว่า ปภ. จะต้องทำงานโดดเดี่ยว และหากต้องใช้เวลาหลายวัน จึงจะดับไฟได้ หรืออาจต้องรอปาฏิหาริย์ให้มีฝนตกลงมาช่วยดับไฟไหม้ป่าวัชพืชของ จ.พิจิตร ที่กำลังเป็นมิลพิษอยู่ขณะนี้