พิษณุโลกทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท

พิษณุโลกทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 ต่อมาปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ด้วยการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้การช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้เงินทั้งสิ้น 170,509 บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จะได้นำปัจจัยดังกล่าว สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพิษณุโลกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

 


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!