ปภ.ประกาศภัยแล้งอีก30จว.-งดทำนาปรัง

ปภ.ประกาศภัยแล้งอีก30จว.-งดทำนาปรัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศภัยแล้งอีก 30 จังหวัด รวม 194 อำเภอ วอนเกษตรกรงดทำนาปรัง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ถัยแล้ง) เพิ่มขึ้นแล้ว 30 จังหวัด รวม 194 อำเภอ 1,192 ตำบล แยกเป็น ภาคเหนือ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกฉัยงเหนือ 7 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด และภาคใต้ อีก 5 จังหวัด

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปภ. ร่วมมือกับทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย เตรียมสำรวจแหล่งน้ำ และวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ วางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการกระจายน้ำให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่

นายฉัตรชัย ยังขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับหน้าแล้งนี้ ส่วนเกษตรกรขอความร่วมมือในการงดปลูกข่าวนาปรังก่อน เพราะต้องใช้น้ำมากในการเพาะปลูก ในช่วงนี้ให้เลือกปลูกพื้ชที่ใช้น้ำน้อย ทั้งนี้ ถ้าประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช.ม. เพื่อประสานใหการช่วยเหลือต่อไป


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!