ศาลรธน.เผยแพร่คำวินิจฉัยฉัยกลางตัดสินลต.2ก.พ.

ศาลรธน.เผยแพร่คำวินิจฉัยฉัยกลางตัดสินลต.2ก.พ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ศารัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัยกลางฉบับสรุปคำตัดสินให้เลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อย่างไม่เป็นทางการแล้ว

ล่าสุด สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการเผยแพร่คําวินิจฉัยกลางฉบับสรุปอย่างไม่เป็นทางการของศาลรัฐธรรมนูญกรณีวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยได้ระบุย้ำ ถึงอํานาจการรับคําร้องของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245(1) บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องมีอํานาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ "เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ"

และเมื่อพิจารณาเนื้อความในคําร้องทั้งหมดแล้วเห็นได้ว่า ผู้ร้องมีความประสงค์ จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภา เฉพาะส่วนที่กําหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ถือเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญประกอบกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลายประการ คดีนี้จึงอยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับพิจารณาและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245(1)


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!