ลต.ล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตที่ตราดบางตา

ลต.ล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตที่ตราดบางตา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. ในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัดตราด มีผู้มาใช้สิทธิ์บางตา

ที่ศูนย์กีฬาในร่ม ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งเป็นสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ของสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด โดยแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 5 หน่วยเลือกตั้ง หลังเปิดหีบเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเดินทางมาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะ หัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งในพื้นที่ จ.ตราด ต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด จัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต มีทั้งหมด 5 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงชื่อเพื่อใช้สิทธิ์นอกเขต จำนวน 3,963 คน และในเขตเลือกตั้ง ประมาณ 200 คน ส่วนผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนั้น ทาง กกต. ได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งกลางขึ้นในแต่ละอำเภอ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 นี้ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ขอเชิญชวนชาวตราดและประชาชนทุกคน เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด โดยเพร้อมเพรียงกัน