คนทยอยใช้สิทธิ์ลต.ล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต

คนทยอยใช้สิทธิ์ลต.ล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. ตั้งแต่เช้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งของ จ.พิษณุโลก

บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ที่ กกต.พิษณุโลก ได้ใช้ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เป็นสถานที่ใช้สิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต จ.พิษณุโลก และใช้หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ลงคะแนนสำหรับผู้มีสิทธิ์นอกเขตจังหวัด ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองพิษณุโลก บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก มีชาวพิษณุโลกทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันตั้งแต่เช้า โดยต่างค่อยๆ ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ ขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ ไม่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. ใน จ.พิษณุโลก มีจำนวน 655,558 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 8,692 ราย และมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต จ.พิษณุโลก ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด จำนวน 546 ราย