อุบลส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ

อุบลส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2557

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ที่หอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทาง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบ เป็นต้นยางพารา 76 ต้นต่อราย แก่เกษตรกร 7,500 ราย สนับสนุนมันสำปะหลัง 800 ลำต่อราย แก่เกษตรกร 7,500 ราย และให้การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัมต่อราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกเหนือจากการทำนาเพียงอย่างเดียว โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง และส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งได้ทำการการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจำนวน 15,000 ราย เข้ารับการอบรมจำนวน 50 รุ่น


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!