ศาล ยธ.เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลแขวงดุสิต

ศาล ยธ.เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลแขวงดุสิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เลขาธิการศาลยุติธรรม เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลแขวงดุสิต ขณะเตรียมเปิดอีกหลายแห่ง สร้างความมั่งคงปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการศาลยุติธรรม ไปเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลแขวงดุสิต โดยมี นางวีนัส นิมิตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดุสิต ให้การต้อนรับ และ นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปร่วมงาน โดย นายภัทรศักดิ์ กล่าวว่า แต่ละปี มีนักท่องเที่ยว 20 ล้านคน โดยมาเที่ยวในเขตศาลแขวงดุสิต อาทิ วัดพระแก้ว ท่าเตียน สนามหลวง ตรอกข้าวสาร เมื่อเกิดคดีเกี่ยวกับซื้อขายหรือคดีผู้บริโภค และคดีอาญาที่เกี่ยวกับประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์ ก็สามารถใช้วิธีสืบพยานล่วงหน้าผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่มีล่ามจากกระทรวงการท่องเที่ยวมาช่วย กับมีทนายความอาสาจากสภาทนายความ โดยศาลจะ
ใช้วิธีพิจารณาที่เร็วมาก นักท่องเที่ยวเบิกความแล้วบินกลับต่างประเทศได้เลย จะได้สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สะดวก ได้รับความเป็นธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ เร็วๆ นี้ จะเปิดอีกที่ศาลแขวงดอนเมือง ศาลจังหวัดพิมาย ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ก่อนสงกรานต์นี้