กทม.ห่วงคนกรุงเจอไข้เลือดออกระบาด

กทม.ห่วงคนกรุงเจอไข้เลือดออกระบาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรุงเทพมหานครห่วงคนกรุง เจอไข้เลือดออกระบาดหนัก เตรียมส่งหน่วยทำลายยุงลาย ทั้ง 50 เขต

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง ในฐานะโฆษกสภา กทม. เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดอออกในพื้นที่ 50 เขต กทม. โดยพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายุงลายในหลายพื้นที่รวมทั้งสถานการณ์ล่าสุดมีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเป็นหญิง อายุ 21 ปี อาศัยในชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้บริหารควรที่จะติดตามสถานการณ์ และส่งหน่วยงานลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยด่วน

นอกจากนี้ ผู้บริหารควรเร่งติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาทั้ง 50 เขต เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตซ้ำรอยอีก โดยตั้งข้อสังเกตการณ์แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานที่ผ่านมา ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ควรจึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารควรกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการป้องกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม จะนำปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าวหารือกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ คณะกรรมการสาธารณสุข สภา กทม. ในการประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาต่อไป