นิคม ลั่น ไม่ลาออกประธานวุฒิสภา

นิคม ลั่น ไม่ลาออกประธานวุฒิสภา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'นิคม ไวยรัชพานิช' ลั่น ไม่ลาออกประธานวุฒิสภา หลังครบวาระ 2 มี.ค. ย้ำต้องอยู่ในตำแหน่งจนกว่ามี ส.ว.ใหม่

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการที่มี ส.ส. เรียกร้องให้ออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภา หลังจากที่วาระดำรงตำแหน่ง ส.ว.ครบ 6 ปี เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 124 บัญญัติให้ ส.ว.ที่ครบวาระดำรงตำแหน่งสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะมี ส.ว.ชุดใหม่จะตีความ
เป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากตนเองจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาต่อไปจนกว่าที่ทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง ส.ว.ชุดใหม่ จำนวน 95% และจนกว่าจะเลือก ประธานวุฒิสภาคนใหม่ เป็นที่
เรียบร้อย ซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องการให้เกิดสุญญากาศของประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ และ
เชื่อว่า ประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุให้มีการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความได้ อย่างไรก็ตามการพยายาม
เรียกร้องให้ตนเองออกจากตำแหน่งนั้น มีนัยทางการเมือง