นายกฯให้ ศรส.ชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงาน

นายกฯให้ ศรส.ชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ศรส. ชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงาน พร้อมเร่งรวมข้อมูลการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นำโดย นายกรัฐมนตรี ได้มีการมอบนโยบายให้ทางศูนย์รักความสงบ (ศรส.) มีการประเมินภาพรวมการทำงานในการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อให้การใช้งบประมาณของทางภาครัฐ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมไปถึงประหยัดต่องบประมาณให้ได้มากที่สุด โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศรส. ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาหาแนวทางในการจ่ายเงินแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงรายงานสถานการณ์ล่าสุดเพื่อให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทราบเพื่อชี้แจงต่อประชาชนต่อไป