แล้งหนักสงขลาต้องติดสปริงเกอร์ให้น้ำต้นยาง

แล้งหนักสงขลาต้องติดสปริงเกอร์ให้น้ำต้นยาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ชาวสวนยางพาราใน จ.สงขลา ต้องติดสปริงเกอร์ให้น้ำต้นยางพาราที่กำลังเติบโตช่วงหน้าแล้ง เพื่อไม่ให้แคระแกรนจากภาวะขาดน้ำ

จากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วงมาร่วม 3 เดือน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางใน จ.สงขลา ต้องติดสปริงเกอร์ให้น้ำต้นยางพาราที่กำลังเติบโต เพื่อไม่ให้ต้นยางแคระแกรน และการเติบโตหยุดชะงัก จากภาวะขาดน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินเอาไว้  โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งยางพาราจะผลัดใบและใบยางจะร่วงหมดต้นพร้อมๆ กัน แต่การให้น้ำต้นยางพารา จะช่วยทำให้ใบยางทยอยร่วงทีละน้อย ทำให้ต้นไม่โทรม และกลับมาผลิใบใหม่อย่างรวดเร็ว ใบยางเขียวชะอุ่ม ตลอดเวลา

นายประเสริฐ ศรีระสันต์ เจ้าของสวนยางใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ปกติในช่วงหน้าแล้งชาวสวนยางส่วนใหญ่จะไม่มีใครให้น้ำต้นยางพารา โดยเฉพาะต้นยางที่กำลังเติบโตอายุ 2 - 3 ปี ขึ้นไป แต่ในความจริงแล้ว ต้นยางพาราก็เหมือนกับพืชสวนประเภทอื่นที่ต้องการน้ำ เพราะหากปล่อยไว้โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ลำต้นก็จะหยุดการเติบโต และต้องยืดระยะเวลาในการกรีดออกไป ซึ่งช่วงหน้าแล้งของปีนี้ แนวโน้มภัยแล้งรุนแรง และกินเวลานานหลายเดือนจึงจำเป็นต้องให้น้ำยางพาราต่อเนื่องทุกวัน