กปปส.ปทุมวันยังไม่มีท่าทีการเคลื่อนไหว

กปปส.ปทุมวันยังไม่มีท่าทีการเคลื่อนไหว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เวทีกปปส.ปทุมวัน ยังไม่มีท่าทีการเคลื่อนไหว มวลชนส่วนใหญ่ยังพักผ่อนตามอัธยาศัย กทม. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาด

บรรยากาศการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน บรรยากาศล่าสุด ยังคงไม่มีท่าทีการเคลื่อนไหวใด โดยประชาชนบางส่วนยังคงพักผ่อนตามอัธยาศียในที่พัก และอีกบางส่วนเริ่มทยอยรับประทานอาหารเช้าจากเต็นท์ครัวอาสาที่ได้จัดเตรียมรองรับไว้ ขณะที่กิจกรรมบนเวทียังไม่มีกิจกรรมใด มีแต่การเปิดรายการข่าวโทรทัศน์ของช่องบลูสกาย ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ให้ผู้ชุมนุมได้รับชมรับฟังสลับกับการเปิดเพลง เพื่อการสร้างบรรยาการการชุมนุม

ที้งนี้ ทางกรุงเทพมหานคร ได้ส่งรถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ามาฉีดทำความสะอาดพื้นที่ชุมนุมโดยรอบ เพื่อสุขอนามัยของผู้ชุมนุม