ลต.พิจิตรเหงาบางหน่วยมีผู้ใช้สิทธิ์แค่20คน

ลต.พิจิตรเหงาบางหน่วยมีผู้ใช้สิทธิ์แค่20คน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เลือกตั้งพิจิตร เหงา บางหน่วยมีผู้ใช้สิทธิ์แค่ 20 - 30 คน คาด ทั้งวันคนออกมาไม่ถึง 20%

ที่จังหวัดพิจิตร บรรยากาศการเลือกตั้งใน 3 เขต จาก 12 อำเภอ กกต. สามารถจัดการเลือกตั้งได้ครบทุกหน่วย ท่ามกลางความฉุกละหุก เนื่องจากมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยลาออกอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกมีกรรมการประจำหน่วยของ ต.ปากทาง ลาออก 88 คน ต.ฆะมัง ลาออก 23 คน ต.วังทรายพูน ลาออก 17 คน ต.หนองปลาไหล ลาออก 25 คน ต.หนองพระ ลาออก 24 คน ต.หนองปล้อง ลาออก 18 คน แต่ กกต.พิจิตร ก็สามารถหาผู้มาทำหน้าที่ได้จนครบ ภาพรวมปกติเรียบร้อย แต่ภาพรวมของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเงียบเหงา ทั้งๆ ที่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 600 คน แต่ไม่เกิน 800 คน แต่ปรากฏว่า บางหน่วยของ อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.เมืองพิจิตร อ.วชิรบารมี กลับมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงหน่วยละ 20 - 30 คนเท่านั้น

ซึ่งภาพรวมการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเพียง 12 - 15% เท่านั้น และคาดว่าตลอดทั้งวันนี้ คงจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น่าจะเกิน 20% อีกด้วย