รร.พิษณุโลกเร่งทำความสะอาดป้องโรคมือเท้าปาก

รร.พิษณุโลกเร่งทำความสะอาดป้องโรคมือเท้าปาก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


โรงเรียนในพิษณุโลก เร่งทำความสะอาดป้องกันโรค มือ เท้า ปาก หลังพบเริ่มมีเด็กป่วยเพิ่มขึ้น

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก คณะครู และนักเรียน ได้ช่วยกันทำความสะอาด อาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค หลังระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคหวัดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เป็นระยะที่มีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แม้ว่าทางโรงเรียนจะยังไม่พบว่ามีเด็กป่วยด้วยโรคดังกล่าว แต่ในพื้นที่ใกล้เคียง มีเด็กๆ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยโรค มือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในโรงเรียน จึงได้ให้เด็กๆ มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงในที่ที่อาจจะมีการแพร่เชื้อ ที่สำคัญคือ การรักษาความสะอาด ทั้งร่างกายของนักเรียน รวมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องสัมผัส ซึ่งทางโรงเรียนจะได้มีการทำความสะอาดแบบปูพรม ฆ่าเชื้อโรค หรือ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ อย่างต่อเนื่อง