สทศ.ยันสอบไอเน็ตวันพรุ่งนี้ใน30สนามสอบ

สทศ.ยันสอบไอเน็ตวันพรุ่งนี้ใน30สนามสอบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผอ.สทศ. ยันพรุ่งนี้ ยังสอบ ไอเน็ต ทั่วประเทศเหมือนเดิม ใน 30 สนามสอบ

ศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET (Islamic National Educational Test) ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ใน 30 สนามสอบทั่วประเทศ

สำหรับปีการศึกษา 2556 จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET มีทั้งสิ้น 63,392 คน แบ่งเป็นแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 34,822 คน ระดับตอนกลาง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด19,661 คน และระดับตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 8,909 คน วัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ปี 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งนำการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!