กทม.เตรียมรับมือภัยแล้งเตือนปชช.วางแผน

กทม.เตรียมรับมือภัยแล้งเตือนปชช.วางแผน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ว่าฯกทม. อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2557 เตือนประชาชนวางแผนรับสถานการณ์ไว้

พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ช่วง
เดือนธันวาคม - พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงหน้าแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2557 เพื่อลดระดับความรุนแรง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผน อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่อำนวยการสนับสนุน และประสานงานกับสำนักงานเขต การประปานครหลวง ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ด้านสำนักการระบายน้ำ ประสานกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน แก้ไขกรณีการขาดแคลนน้ำใช้ เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ รวมทั้งปัญหาน้ำเค็ม สำนักการโยธา จัดเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือหนักในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย จัดเตรียมยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในการควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นในหน้าแล้ง และสำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับเขต พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งสำรวจพื้นที่ตรวจสอบคู คลอง แหล่งน้ำ บ่อน้ำบาดาล และบ่อน้ำตื้น ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ จัดทำฝายน้ำล้น การผันน้ำ โดยประสานกับสำนักการระบายน้ำ และกรมชลประทาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเบื้องต้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำทั้งน้ำสำหรับการอุปโภค -
บริโภค การเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ เตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อป้องกันผลเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!