หน่วยงานหลายแห่งในตรังปิดทำการ

หน่วยงานหลายแห่งในตรังปิดทำการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


หน่วยงานหลายแห่งใน จ.ตรัง ปิดทำการ เนื่องกลุ่มขับไล่รัฐบาลตั้งเวทีร่วม 2 เดือนแล้ว

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งมีหน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยยังปิดทำการ เพราะมีเวทีของผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลปักหลักอยู่ร่วม 2 เดือนแล้ว ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ปิดทำการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปิดทำการ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง เปิดให้บริการประชาชน มีประชาชนที่มารับบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ กันจำนวนมาก เช่น แจ้งตาย แจ้งเกิด ทำบัตรประชาชน และงานขออนุญาตอื่นๆ สรรพากรพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่ว่าการอำเภอเมือง ก็เปิดให้บริการประชาชนที่มายื่นเสียภาษีตามปกติ 

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำไวนิลมีข้อความ มาปิดหน้าสำนักงานเทศบาลหยุดทำการ แต่จะให้บริการประชาชนหน่วยงานที่จำเป็น เช่น งานทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บภาษีเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข หยุดไม่ได้ หยุดแล้วเมื่อเกิดความเสียหายก็ตกอยู่ที่ประชาชน